Uppsala kommun 

 Hallbarhetsportalen uppsalakommun

Sammanhang / Bakgrund

Uppsala kommun är Sveriges fjärde största kommun, och Frontwalker har arbetat med Uppsala kommun i snart 10 år för att hjälpa dem på sin resa mot hållbarhet. Tillsammans har vi utvecklat flera produkter och tjänster för att effektivare mäta klimatavtrycken.

Uppsala är en kommun som har växt och fortsätter att växa i storlek. Detta kräver en ständig utveckling där Frontwalker bidrar med en kombination av hållbarhets- och verksamhetskompetens samt IT-stödet Hållbarhetsportalen.

Genomförande

Genom åren har Frontwalker bidragit med IT- och verksamhetskompetenser kombinerat med expertkunskaper inom hållbar utveckling, vilket levererats av ett team av konsulter. Frontwalker har ansvarat för och deltagit i olika utvecklingsprojekt hos Uppsala kommun.

Frontwalker har varit medlemmar i Uppsala klimatprotokoll sedan starten och deltar som representant från IT-branschen.

Resultat

Idag är Hållbarhetsportalen ett verksamhetsstöd för medarbetare och beslutsfattare där de kontinuerligt följer upp utfall med fokus på energianvändning och klimatredovisning. Uppsala kommuns förvaltningar, organisationsenheter samt kommunala bolag kan lätt se om de lyckats i sitt förändringsarbete med transporter och fastigheter. Därför kan man också arbeta fram nya mål på hel- och delnivå på ett mycket bättre sätt.

Systematiken i arbetet har ökat och 2013 fick Uppsala utmärkelsen ”Sveriges klimatstad” av WWF. Ett kvitto på att man är på rätt väg och att Frontwalker bidrar till att göra kommunen framgångsrik. Nu har Uppsala ytterligare ökat ambitionerna och målsättningarna i och med sitt nya miljö- och klimatprogram. För Uppsala fortsätter resan - och Frontwalker fortsätter bidra i utvecklingen av ett växande och i framtiden hållbart Uppsala.