Vi är Sveriges ledande lösning inom hållbar utveckling!

Hållbarhetsportalen är ett webbaserat systemstöd för kontinuerlig hållbarhetsredovisning. Det kan användas av såväl kommuner, landsting och myndigheter som av företag och organisationer.

Kom igång idag!

Uppsala kommun
Uppsala klimatprotokoll
Energikontoret i Mälardalen
Stockholm Norra djurgårdsstaden

Effektivisera

Kvalitetssäkra

Visualisera

Insamling

Rapportering

Bearbetning