Uppsala Klimatprotokoll 

Sammanhang / Bakgrund

Klimatprotokollet i Uppsala har ett mål inställt på "Ett klimatpositivt Uppsala i sikte". 33 lokala aktörer med cirka 38 000 anställda som samarbetar för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling skapar kraft. Arbetssättet har inspirerats av FN:s klimatkonvention och bidrar till kommunens miljö- och klimatmål och ett hållbart Uppsala. Uppsala Klimatprotokoll

Frontwalker har varit medlem sedan starten 2010 och deltagit aktivt i Uppsala Klimatprotokoll och deltar som representant från IT-branschen. Inom klimatprotokollet används IT-stödet Hållbarhetsportalen för att följa upp utsläppen av växthusgaser Uppsala kommun tog initiativet att bjuda in lokala företag, myndigheter och organisationer för att gemensamt anta klimatutmaning och bidra till att uppnå kommunens klimatmål. För närvarande samverkar flera lokala organisationer i Uppsala Klimatprotokoll.

Klimatprotokollperioder 2010-2012; 2012-2015; 2015-2018

Genomförande

IT-stödet Hållbarhetsportalen används för att göra ett klimatbokslut för Klimatprotokollets protokollsperioder. Syftet är att visa utfall samt som underlag för prioriteringar. Hållbarhetsportalen används kontinuerligt av samtliga medlemmar för att redovisa och följa upp energianvändning och utsläpp av växthusgaser.

Hållbarhetsportalen är ett effektivt verktyg som används för klimatfrågor och hållbarhetsredovisning. Här finns även presentations- och tryckmaterial och delade dokument för medlemmar.

Frontwalker bidrar fortlöpande med information runt IT-stöd till medlemmarna.

Resultat

Arbetet inom Uppsala klimatprotokoll bedrivs systematiskt och resultatinriktat. Under den första protokollsperioden 2010-2012 minskade medlemmarna sina utsläpp av växthusgaser med cirka 4 % samtidigt som deras sammanlagda omsättning ökade. Arbetet inom Uppsala klimatprotokoll har bidragit till att Uppsala kommun utsetts till Sveriges klimatstad 2013 (Earth Hour Capital 2013), av Världsnaturfonden.

Klimatbokslut för 2012-2015, i programperiod II, så bestämde sig Klimatprotokollets 29 medlemmar för att nå en gemensam sänkning på 4,5 procent till 2014. Resultatet blev 11 procent.

Läs mer här: http://klimatprotokollet.uppsala.se/

Klimatprotokollets slogan - Tillsammans når vi längre!

Frontwalker har skapa en gemensam plattform i form av ett webbaserat systemstöd för mätning och uppföljning, ytterligare stärker vi klimatprotokollets arbete med kompetens.