Sociala faktorer

hallbarhetsportalen socialaeffekter

Redovisar din organisation även sociala faktorer i er hållbarhetsredovisning?

Inkluderar ni även upplevelsen av minskat buller, säkrare trafik och närmiljö samt lokala utsläpp av hälsopåverkande ämnen vid förändrade transporter?

Hur lyckas ni följa upp krav inom vård och omsorg?

Redovisning av sociala faktorer med hjälp av Hållbarhetsportalen handlar t ex om redovisning av ämnen som är hälsopåverkande, minskad trafik och ökad säkerhet i närmiljön samt;

Nyttan handlar t ex om att skapa ordning och reda samt effektivare uppföljning inom den sociala sektorn, då Hållbarhetsportalen kan ersätta Excel-ark och andra former av enklare uppföljningsstöd.