Uppsala kommun

Hållbarhetsportalen används för att redovisa och sammanställa hållbarhet och mäta klimatavtryck, för att nå nya mål.

Uppsala kommun är Sveriges fjärde största kommun, och Frontwalker utvecklar tillsammans med Uppsala kommun produkter och tjänster för att effektivare mäta klimatavtrycken. Det samarbetet har pågått i mer än 10 år för att hjälpa dem på sin resa mot effektivare hållbarhet.

Hållbarhetsportalen används för att redovisa och sammanställa hållbarhet och mäta klimatavtryck, för att nå nya mål.

Genomförande

Uppsala kommuns team har tillsammans med Hållbarhetsportalens team en kontinuerlig utbildning och utveckling i det webbaserade IT-verktyget.

Tillsammans genomförs utvecklingsarbeten för effektivisering där arbetsprocesser och metoder kartläggs för arbetet kring hållbarhetsredovisning, uppföljning och delade dokument för medlemmar.

Hållbarhetsportalens funktioner utvecklas tillsammans för att optimera användarupplevelsen mot energianvändning och växthusgaser. Frontwalker skapar mervärde genom att fortlöpande bidra med en kombination av hållbarhets- och verksamhetskompetens

Resultat

Hållbarhetsportalen är ett viktigt verksamhetsstöd för medarbetare och beslutsfattare där de kontinuerligt följer upp utfall med fokus på energianvändning och klimatredovisning. Uppsala kommuns förvaltningar, organisationsenheter samt kommunala bolag ser enkelt hur de lyckats i sitt förändringsarbete med transporter och fastigheter. Därför kan man också arbeta fram nya mål och delmål på ett mycket bättre sätt.

Systematiken i arbetet har ökat och 2013 fick Uppsala utmärkelsen ”Sveriges klimatstad” av WWF. Ett kvitto på att Uppsala är på rätt väg och att Frontwalker bidrar med kunskap och Hållbarhetsportalen till att göra kommunen framgångsrik. Nu har Uppsala ytterligare ökat ambitionerna och målsättningarna i och med sitt nya miljö- och klimatprogram. För Uppsala fortsätter resan - och Frontwalker fortsätter bidra i utvecklingen av ett växande och i framtiden hållbart Uppsala.

Utmärkelsen upprepas igen 2018 med att Uppsala utnämns till Årets klimatstad av WWF.

Användare

Stockholms stad
Uppsala kommun
Uppsla klimatprotokoll
Energikontoret i Mälardalen