Uppsala klimatprotokoll

Arbetssättet har inspirerats av FN:s klimatkonvention och bidrar till kommunens miljö- och klimatmål och ett hållbart Uppsala.

Klimatprotokollet i Uppsala har ett mål inställt på "Ett klimatpositivt Uppsala i sikte". 33 lokala aktörer med cirka 38 000 anställda som samarbetar för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling skapar kraft. Arbetssättet har inspirerats av FN:s klimatkonvention och bidrar till kommunens miljö- och klimatmål och ett hållbart Uppsala. I Uppsala Klimatprotokoll har Frontwalker varit medlem sedan starten 2010 och deltagit aktivt som representant från IT-branschen.

Hållbarhetsportalen används inom klimatprotokollet av medlemmarna för att redovisa och följa upp energianvändning och utsläpp av växthusgaser där Uppsala kommun, år 2010, tog initiativet att bjuda in lokala företag, myndigheter och organisationer för att gemensamt anta klimatutmaning och bidra till att uppnå kommunens klimatmål.

Klimatprotokollperioder 2010-2012, 2012-2015, 2015-2018, 2018-2021

Uppsala kommuns siktar på att bli klimatpositiv senast vid utgången av år 2050.

Genomförande

Uppsala kommuns team för Klimatprotokollet har tillsammans med Hållbarhetsportalens team en kontinuerlig utbildning och utveckling i det webbaserade IT-verktyget.

Tillsammans genomförs utvecklingsarbeten för effektivisering där arbetsprocesser och metoder kartläggs för arbetet kring hållbarhetsredovisning, uppföljning och delade dokument för medlemmar.

Hållbarhetsportalens funktioner utvecklas tillsammans för att optimera användarupplevelsen mot energianvändning och växthusgaser. Frontwalker bidrar fortlöpande med information till medlemmarna.

Resultat

Resultatet av Klimatprotokollet är mycket positiv!
Frontwalker skapar mervärde med Hållbarhetsportalen för gemensam information, ytterligare stärker vi klimatprotokollets arbete med kompetens.
Nu planeras nästa period 2018-2020. Klimatprotokollets slogan - Tillsammans når vi längre!

Arbetet inom Uppsala Klimatprotokoll bedrivs systematiskt och resultatinriktat. Under den första protokollsperioden 2010-2012 minskade medlemmarna sina utsläpp av växthusgaser med cirka 4 % samtidigt som deras sammanlagda omsättning ökade. Arbetet inom Uppsala Klimatprotokoll har bidragit till att Uppsala kommun utsetts till Sveriges klimatstad 2013 (Earth Hour Capital 2013), av Världsnaturfonden.

Klimatbokslut för 2012-2015, i programperiod II, så bestämde sig Klimatprotokollets 29 medlemmar för att nå en gemensam sänkning på 4,5 procent till 2014. Resultatet blev 11 procent.

10 procent minskade utsläpp! för år 2015-2017. Uppsala Klimatprotokollets medlemmar minskade de gemensamma utsläppen av växthusgaser med 10 procent under 2015-2017. Resultatet var en fördubbling av målet om 5 procent. Även målet att minska energianvändningen med 2,7 procent uppnåddes och resultatet blev 3,5 procent. Detta trots att medlemmarnas omsättning ökat. Minskningen berodde främst på åtgärder inom fastigheter och transporter.

Uppsala är Årets klimatstad 2018! Juryns motivering till att Uppsala är Årets klimatstad 2018: ”Uppsala framträder som klar vinnare i årets utmaning på grund av sitt ambitiösa arbete med breda samhällsövergripande satsningar och ett starkt fokus på hållbara transporter. Uppsala har definierade mål för förnybar energi och energieffektivitet både i den kommunala organisationen och för kommunen som helhet. Uppsalas stora investeringar i innovativa transportlösningar och elfordonsinfrastruktur uppskattades av juryn.

Uppsala vann tack vare sina breda insatser för hållbar mobilitet och för sina ambitioner kring förnybar energi och energieffektivitet. Uppsala går även vidare till den internationella finalen i One Planet City Challenge och har chans att bli utvald till global vinnare.

Användare

Stockholms stad
Uppsala kommun
Uppsla klimatprotokoll
Energikontoret i Mälardalen