Stockholms stad

Från 2014 har Stockholms stad infört Hållbarhetsportalen i syfte att kvalitetssäkra insamlingen av hållbarhetskrav, uppföljning och rapportering samt effektivisera den gemensamma arbetsprocessen mellan byggherrarna och Stockholms stad.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Norra Europas största exploaterings- och byggprojekt, och är av stor betydelse för behoven av bostäder och lokaler i Stockholm. Stockholms stad sluter avtal med byggherrar som åtar sig att uppfylla flera hållbarhetskrav i deras byggprocess. Kraven är högt ställda och gör att området ligger i den absoluta framkanten för hur hållbart byggande och exploatering ska genomföras. Från 2014 har Stockholms stad infört Hållbarhetsportalen i syfte att kvalitetssäkra insamlingen av hållbarhetskrav, uppföljning och rapportering samt effektivisera den gemensamma arbetsprocessen mellan byggherrarna och Stockholms stad. Länk Norra Djurgårdsstaden

Genomförande

Stockholm stads team för projektet Norra Djurgårdsstaden har tillsammans med Hållbarhetsportalens team kontinuerlig utbildning och utveckling i det webbaserade IT-verktyget.

Tillsammans genomförs utvecklingsarbeten för insamlingen av data till att säkerställas en hög kvalitet samt att tydliggöra uppföljningsprocess, med fokus på avvikelse- och granskningshantering. Med Stockholms stads team kartläggs arbetsprocesser och metoder för arbetet kring hållbarhetsredovisning, granskningsprocesser och uppföljning.

Hållbarhetsportalens funktioner utvecklas tillsammans för att optimera användarupplevelsen mot byggbranschen i hållbart byggande, uppföljning och granskning. I det agila utvecklingsarbetet har vi bjudit in kunden och deras verksamhet i testprocessen.

Resultat

Resultatet för projektet Norra Djurgårdsstaden har blivit en kvalitetssäkrad insamling av hållbarhetskrav för byggprocessen och rapportering. Den kvalitetssäkrade insamlingen av data från byggprocessen har effektiviserat Stockholms stads uppföljningsprocess. Den samlade uppfattningen bland användarna anser 80% att Hållbarhetsportalen är ett bra och enkelt verktyg för uppföljning utav miljökrav, insamling av data från bygget och uppföljning.

Användare

Stockholms stad
Uppsala kommun
Uppsla klimatprotokoll
Energikontoret i Mälardalen