Kunder

Att vara med och utveckla olika företags IT-miljö under tid i takt med att krav och behov förändras och att skapa långsiktiga relationer med våra kunder är drivkraften för oss på Frontwalker.

Stockholms stad

Norra Djurgårdsstaden är ett av Norra Europas största exploaterings- och byggprojekt, och är av stor betydelse för behoven av bostäder och lokaler i Stockholm.
Läs mer >

Uppsala kommun

Uppsala kommun är Sveriges fjärde största kommun, och Frontwalker utvecklar tillsammans med Uppsala kommun produkter och tjänster för att effektivare mäta klimatavtrycken. Det samarbetet har pågått i mer än 10 år för att hjälpa dem på sin resa mot effektivare hållbarhet.
Läs mer >

Uppsala klimatprotokoll

Norra Djurgårdsstaden är ett av Norra Europas största exploaterings- och byggprojekt, och är av stor betydelse för behoven av bostäder och lokaler i Stockholm.
Läs mer >

Energikontoret i Mälardalen

Projektet ska öka kommunernas kapacitet att hålla energi- och klimatdata, erhålla adekvata uppföljningsunderlag och beslutsunderlag för effektivt energi- och klimatarbete. Projektet sker i samarbete med Länsstyrelsen, Regionförbundet, Landstinget och kommunerna i Uppsala län, samt Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Projektet pågår mellan 2016 och 2018 och finansieras av Energimyndigheten.
Läs mer >

Användare

Stockholms stad
Uppsala kommun
Uppsla klimatprotokoll
Energikontoret i Mälardalen