Sociala faktorer

Det sociala faktorerna handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov.

Sociala faktorer kan också behöva redovisas i er hållbarhetsredovisning, som minskat buller, säkrare trafik och närmiljö samt lokala utsläpp av hälsopåverkande ämnen med mera. Med Hållbarhetsportalen kan ni på ett enkelt sätt följa upp sociala faktorer. Det sociala faktorerna handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. 

  • Myndighetskrav på vård och omsorgsverksamheter.

  • Krav på uppföljning av lokala mål, kvalitet, nyckeltal och policies.

  • Uppföljning av externa utförare som en kommun har avtal med.

Nyttan handlar om att strukturera samt skapa effektivare uppföljning inom den sociala sektorn, Hållbarhetsportalen kan ersätta Excel-ark och andra former av uppföljningsstöd.

Stockholms stad
Uppsala kommun
Uppsla klimatprotokoll
Energikontoret i Mälardalen