Redovisning med olika
fokus

Vid hållbarhetsredovisning med hjälp av Hållbarhetsportalen kan redovisningen ske med tre olika fokus, främst; organisation, projekt och produkt.

Vilket fokus har ni eller vill ni ha på er hållbarhetsredovisning?

Vid hållbarhetsredovisning med hjälp av Hållbarhetsportalen kan redovisningen ske med tre olika fokus, främst; organisation, projekt och produkt. Dessa fokus säkras då data samlas in, för att sedan synliggöras i olika rapporter.

  • Vid organisationsredovisning sker redovisningen för vald del av organisationen, eller helheten.

  • Vid projektredovisning sker redovisningen för ett specifikt projekt som sedan övergår i ordinarie verksamhet om resultaten är tillfredsställande. Ett projekt som initieras kring hållbara varutransporter kan även övergå i förvaltning. Ett byggprojekt sker bara en gång och fortsätter alltså inte.

  • Vid produktredovisning sker redovisningen med fokus på en produkt eller tjänst som köps eller nyttjas. Exempel på tjänst i en kommun kan vara äldreomsorg eller snöröjning. För ett företag de produkter som säljs.

Möjligheterna att redovisa med olika fokus ger bättre möjligheter att analysera och kommunicera till olika intressenter om olika typer av utfall och förändringar. Vill du redovisa på annat fokus är det också möjligt, kontakta oss för mer information eller om du har frågor angående Hållbarhetsportalen och dess möjligheter. 

Stockholms stad
Uppsala kommun
Uppsla klimatprotokoll
Energikontoret i Mälardalen