Hållbara transporter

Genom att se över sina transporter finns det stora vinster som är miljömässiga, sociala och ekonomiska.

Transporter är en viktig del i samhället samt i varje människas vardag. Genom att se över sina transporter finns det stora vinster som är miljömässiga, sociala och ekonomiska. Med Hållbarhetsportalen hjälper vi såväl företag som kommuner att mäta samt följa upp sina transporter.

Exempel på där vi har bidragit till samordning av transporter är hos Uppsala kommun. De hade som mål att göra kommunens varutransporter mer hållbara och resultatet blev över förväntan. Med Hållbarhetsportalen får du ett systemstöd som redovisar transportflöden, utsläpp och ger dig en bättre styrning mot en mer hållbar framtid. 

Stockholms stad
Uppsala kommun
Uppsla klimatprotokoll
Energikontoret i Mälardalen