Energi växthusgas CO2 processen

I processen för miljöstyrning mot klimatmål delas arbetet in i områdena, byggmaterialval, energi, hållbar stadsdelsutveckling, -transport och resor. Samt jakten på plasten, maten och klimatet.
Hållbarhetsportalen är ett IT-system och en del i processen för uppföljning av hållbar energi och bekämpa klimatförändringar

Inledning

I processen för miljöstyrning mot klimatmål delas arbetet in i områdena, byggmaterialval, energi, hållbar stadsdelsutveckling, -transport och resor. Samt jakten på plasten, maten och klimatet.

Hållbarhetsportalen används för att redovisa, sammanställa och följa upp energianvändning, utsläpp av växthusgaser och mäta klimatavtryck. En specifik redovisning kan ha fokus på att följa upp energianvändningen och klimatpåverkan. En mer omfattande redovisning kan också inkludera många andra miljöaspekter, samt olika typer av sociala och ekonomiska aspekter.

Hållbarhetsportalen

Effektiviserar uppföljningen av hållbarhetskrav. Kvalitetssäkrar hållbarhetskravens data. Strukturerar uppföljningen Förädlar indata och möjliggör analyser, beräkningar, rapporter, det är en enkel process i tre steg: Insamling - Förädling – Rapportering.

Processen inleds med att skapa och konfigurera förutsättningar för insamling av data. Hållbarhetsportalen förädlar data och uppföljning sker via rapporter.

Uppföljning av resultatet

Den sammanställda informationen som generas i Hållbarhetsportalen kan användas vidare i affärssystem, styrrapporter och globala beslutsprocesser.

Målen för miljö- och klimat syftar till att minska vår negativa miljöpåverkan och att maximera vår positiva påverkan. Hållbarhet, miljö- och klimatdriven affärsutveckling går hand i hand och är en förutsättning för att utveckla attraktiva städer för medborgare, näringsliv och för samhället i stort.

Stockholms stad
Uppsala kommun
Uppsla klimatprotokoll
Energikontoret i Mälardalen