Energi och klimat

Organisationer som har en energiplan eller en klimatstrategi har ofta behovet av att följa upp detta på enhetsnivå, ni kan även inkludera externa leverantörer i er uppföljning.

Organisationer som har en energiplan eller en klimatstrategi har ofta behovet av att följa upp detta på enhetsnivå, ni kan även inkludera externa leverantörer i er uppföljning. Energianvändningen kan uppstå som ett resultat av uppvärmning av lokaler, fastigheter, användning av el, vid resor, transporter samt tillverkning. Hållbarhetsportalen används för att redovisa och förändra energianvändningen samt minska klimatutsläppen. 

Produkten säkerställer: 

  • Inrapporterade data kan behandlas och hanteras utifrån olika nivåer i en organisation.

  • Energianvändning kan fördelas på varierande sätt inom olika organisationer. 

  • Relevanta emissionsfaktorer används och ändras över tiden.

  • Energianvändning kan redovisas från leverantörer. 

  • Kvalitetssäkring av energi- och klimatredovisning. 

Det är önskvärt om energi- och klimatredovisningen sker kontinuerligt, som den vanliga ekonomiska redovisningen. Erfarenheter visar att det är möjligt att minska energianvändningen med 5-20%, då man gör sin energi- och klimatredovisning mer strukturerat enligt ovan. Det skapar också en redovisning som tillgodoser interna och externa krav på hur man lyckas i sitt energi- och klimatarbete, samt hur man uppfyller mål. 

Stockholms stad
Uppsala kommun
Uppsla klimatprotokoll
Energikontoret i Mälardalen