Ekonomiska faktorer

Organisationer har idag ofta krav på sig att redovisa ekonomiska faktorer, energianvändning och koldioxidutsläpp i en hållbarhetsredovisning.

Organisationer har idag ofta krav på sig att redovisa ekonomiska faktorer, energianvändning och koldioxidutsläpp i en hållbarhetsredovisning.  

Hållbarhetsportalen ersätter inte ett ekonomi- eller affärssystem, men behöver ibland användas som grund för ekonomisk redovisning som hänger ihop med energi- och klimatredovisning. Ett exempel är då energianvändning och kostnader behöver fördelas på flera enheter för att enheterna sitter i samma fastighet. Ett annat exempel är hållbara varutransporter, där ekonomiska faktorer behöver följas upp tillsammans med miljömässiga och sociala faktorer. Där hämtas ekonomiska faktorer som avtalsefterlevnad, kostnad för administration av fakturor med mera, vilket sammanställs i Hållbarhetsportalen. 

Stockholms stad
Uppsala kommun
Uppsla klimatprotokoll
Energikontoret i Mälardalen