Information

Hållbarhetsportalen används för kontinuerlig hållbarhetsredovisning och klimatuppföljning, redovisningen kan vara specifik eller omfattande.

Start
/ Information

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsportalen används för kontinuerlig hållbarhetsredovisning och klimatuppföljning, redovisningen kan vara specifik eller omfattande. En specifik redovisning kan ha fokus på att följa upp energianvändningen och klimatpåverkan. En mer omfattande redovisning kan också inkludera många andra miljöaspekter, samt olika typer av sociala och ekonomiska aspekter.

Stockholms stad
Uppsala kommun
Uppsla klimatprotokoll
Energikontoret i Mälardalen