Det kompletta
helhetsverktyget

Kvalitetssäkring för alla typer av mätbara data inom hållbarhetsredovisning och klimatuppföljning, oberoende av bransch.

Ett flexibelt verktyg kring indata med många varianter för användarna att rapportera in.
Förädlingen är en komplex och unik process som Hållbarhetsportalen hanterar åt er.
Med det inbyggda rapportverktyget tar Hållbarhetsportalen fram anpassade och tydliga rapporter och effektiviserar uppföljning av data på ett enkelt och strukturerat sätt för användaren, Hållbarhetsportalen sparar tid!

Processens tre steg

Insamling

Det är enkelt att samla in data till systemet. Insamlingen kan ske på olika sätt, dels genom formulär eller genom att ladda upp data via fil.

Förädling

Hjärtat och hjärnan i systemet är det som sker i bakgrunden. I processens andra steg förädlas den insamlade data genom olika typer av beräkningar.

Rapport

Uppföljningen av insamlade data sker genom att titta på och läsa rapporter. Rapporterna är enkla och tydliga och är till hjälp för att följa upp mål.

Tillsammans skapar vi kundvärde

Förädlingen är en komplex och unik process som Hållbarhetsportalen hanterar åt er.
Med det inbyggda rapportverktyget tar Hållbarhetsportalen fram anpassade och tydliga rapporter och effektiviserar uppföljning av data på ett enkelt och strukturerat sätt för användaren, Hållbarhetsportalen sparar tid!

10 procent minskade utsläpp!

Hållbarhetsportalen gör skillnad!
Uppsala Klimatprotokollets medlemmar minskade de gemensamma utsläppen av växthusgaser med 10 procent under 2015-2017. Resultatet var en fördubbling av målet om 5 procent. Även målet att minska energianvändningen med 2,7 procent uppnåddes och resultatet blev 3,5 procent. Detta trots att medlemmarnas omsättning ökat. Minskningen berodde främst på åtgärder inom fastigheter och transporter. Uppsala är utnämnd till årets klimatstad 2018 av WWF

Johanna Andersson

Processledare miljöuppföljning, Uppsala kommun
Uppsala har sedan starten 2009 haft ett spännande och utvecklande samarbete med Frontwalker, i utvecklandet av Hållbarhetsportalen. Möjligheten till klimatbokföring i en komplex och föränderlig organisation har varit av stor betydelse för klimatarbetet i Uppsala.

Stockholms stad
Uppsala kommun
Uppsla klimatprotokoll
Energikontoret i Mälardalen