Stödjande konsulttjänster

För att stödja implementering och kontinuerlig utveckling av din organisations hållbarhetsredovisning med Hållbarhetsportalen erbjuder vi kompletterande konsulttjänster. Det krävs över tiden flera olika kompetenser, vilket vi kan erbjuda genom Frontwalker och samarbetspartners. Med de kompletterande konsulttjänsterna erbjuder vi både en bredd av kompetenser och expertiskunskap. Detta gör att vi kan vara en långsiktig partner med våra kunder. Vid implementering och utveckling av din verksamhets hållbarhetsredovisning krävs kompetenser såsom;