Ramavtal offentlig sektor

Via ramavtalet kan du som är kommun, myndighet eller landsting göra avrop och få tillgång till Hållbarhetsportalen som en tjänst.

Det finns flera syfte med ramavtalet; att tillgången till tjänsten sker enligt gällande lagar och regler samt att förenkla och effektivisera upphandlingsförfarandet för både avropande organisation och för oss som leverantör.

Kontakta oss så berättar vi mer, gå till kontaktsidan!