Hyra Hållbarhetsportalen

Hållbarhetsportalen är ett komplett IT-stöd för din organisations hållbarhetsredovisning. Verktyget levererar massor med kraftfulla funktioner som hjälper er att nå era hållbarhetsmål.

Oavsett hur er organisation ser ut och vilka förutsättningar ni har så kan alla enkelt komma åt och använda Hållbarhetsportalen via Internet, både interna och externa användare.

Vi hjälper er även med utveckling och anpassningar utifrån er organisations behov.