Stödjande tjänster 

Frontwalker erbjuder ett antal stödjande tjänster.

För att stödja implementering och kontinuerlig utveckling av din organisations hållbarhetsredovisning med Hållbarhetsportalen erbjuder vi kompletterande konsulttjänster. Det krävs över tiden flera olika kompetenser, vilket vi kan erbjuda genom Frontwalker och samarbetspartners. Med de kompletterande konsulttjänsterna erbjuder vi både en bredd av kompetenser och expertiskunskap. Detta gör att vi kan vara en långsiktig partner med våra kunder. Vid implementering och utveckling av din verksamhets hållbarhetsredovisning krävs kompetenser såsom;

 

Några guidelines för att komma framåt i beslutsprocessen

Frågor att diskutera:

Vi hjälper er att ta fram svar på frågorna och guida i processen.

När man arbetar med hållbar utveckling finns det ingen given färdplan. Vi utgår från kundens behov och förutsättningar. Vi kan leverera alltifrån verktyget Hållbarhetportalen till en projektledare för ett pilotprojekt eller presentera ett Business Case.

 

Sammanfattning

Vi hjälper er även med utveckling och anpassningar utifrån er organisations behov

 

Samarbete / Partnerskap

  Frontwalker samarbetar dessutom med Goodpoint när det avser rådgivning inom hållbarhetsfrågor.