För att använda Hållbarhetsportalen som ett IT-stöd krävs bara en uppkoppling mot Internet. Alla användare, både interna och externa, får då tillgång till Hållbarhetsportalen via webbläsaren i datorn.

När man hyr Hållbarhetsportalen ingår drift, support samt kontinuerlig förvaltning och utveckling. Supporten når användare via telefon och mejl. Den kontinuerliga utvecklingen sker i nära dialog med kunder, baserat på deras önskemål, behov och krav.

Utvecklingen sker etappvis med kontinuerliga leveranser av nyheter under året. Kunderas önskemål, behov och krav kompletteras med Frontwalkers kompetens kring affärs- och verksamhetsutveckling, krav-/projekt-/förändringsledning, systemutveckling och arkitektur samt hållbarhetsredovisning och hållbar utveckling. Allt detta får du när du hyr Hållbarhetsportalen som en tjänst!