Hållbarhetsportalens redovisningshandbok

hallbarhetsportalen redovisningshandbok

Vilka beräkningsgrunder, metoder och standards vill din organisation använda vid redovisning och beräkningar?

Hållbarhetsredovisning med hjälp av Hållbarhetsportalen bygger på liknande principer och egenskaper som används vid traditionell ekonomisk redovisning och dess system. För Hållbarhetsportalen finns detta sammanställt i en s k redovisningshandbok. Den ska inte förväxlas med användarmanualen, som är det konkreta stödet för hur man använder olika funktioner och vad man gör (steg-för-steg).

I redovisningshandboken definieras grundläggande metoder samt andra egenskaper som t ex;

Med redovisningshandboken som grund är det möjligt att redovisningen i Hållbarhetsportalen liknar vanlig ekonomisk redovisning, som många förstår och är vana att jobba med. Det blir lättare att skapa förståelse för hur miljö, sociala aspekter och ekonomi ska redovisas och rapporteras tillsammans.