Hållbarhetsredovisning 

Hållbarhetsportalen används för kontinuerlig hållbarhetsredovisning och klimatuppföljning. Hållbarhetsredovisningen kan vara smal eller bred.

En smal redovisning kan ha fokus på att följa upp energianvändningen och klimatpåverkan. En något bredare redovisning kan också inkludera många andra miljöaspekter. Även olika typer av sociala och ekonomiska aspekter kan redovisas och följas upp, och detta kan göras tillsammans med energi/klimat/miljö. 

 

hallbarhetsredovisning