Energi och klimat

  hallbarhetsredovisning energiklimat

Har din organisation en energiplan och/eller en klimatstrategi?

Vill din organisation följa upp energi och klimat mer än för organisationen som helhet, ner till alla enheter och arbetsplatser?

Har ni inkluderat externa leverantörer i er energi- och klimatredovisning?

Energianvändningen kan t ex uppstå som ett resultat av uppvärmning av lokaler och fastigheter, användning av el, vid resor och transporter samt tillverkning. Hållbarhetsportalen används för att redovisa och förändra energianvändningen samt minska klimatutsläppen. Produkten säkerställer t ex så att;

Det är önskvärt om energi- och klimatredovisningen sker kontinuerligt, som den vanliga ekonomiska redovisningen. Erfarenheter visar att det är möjligt att minska energianvändningen med 5-20%, då man gör sin energi- och klimatredovisning mer strukturerat enligt ovan. Det skapar också en redovisning som tillgodoser interna och externa krav på hur man lyckas i sitt energi- och klimatarbete, samt hur man uppfyller mål.