Ekonomiska faktorer

Redovisar din organisation även ekonomiska faktorer i er hållbarhetsredovisning?

Behöver ni redovisa och fördela energianvändning och kostnader på olika enheter?

Bedriver ni ”klimatväxling” där ni behöver redovisa vissa koldioxidutsläpp, för att sedan koppla ihop detta med en avgift?

Hållbarhetsportalen ersätter inte ett ekonomi- eller affärssystem, men behöver ibland användas som grund för ekonomisk redovisning som hänger ihop med energi- och klimatredovisning. Ett exempel är då energianvändning och kostnader behöver fördelas på flera enheter för att enheterna sitter i samma fastighet. Ett annat exempel är hållbara varutransporter, där ekonomiska faktorer behöver följas upp tillsammans med miljömässiga och sociala faktorer. Där hämtas ekonomiska faktorer såsom ramavtalsefterlevnad, kostnad för administration av fakturor mm, vilket sammanställs i Hållbarhetsportalen.