Hållbarhetsportalens funktioner och processer

 

Effektivisera 

Minska manuellt arbete genom automatisering av datainsamling 

 

 

 

Kvalitetsäkra

Bearbeta insamlad data med säkra beräkningsregler för ett pålitligt resultat.

 

 

Visualisera

Följ upp mål och ta fram relevanta och tydliga rapporter för beslutsfattare.

 

 

Insamling

Minska det manuella arbetet vid insamling av data med hjälp av Hållbarhetsportalen. Hållbarhetsportalen kan hämta in information från flera system och se till att du får ordning och struktur i din hållbarhetsredovisning.

 

 

Bearbetning

Säkerställ kvaliteten i dina rapporter och att lagkrav efterföljs. Med hjälp av Hållbarhetsportalen kan du kvalitetssäkra ditt data genom att du har bestämda beräkningsgrunder/formler och ändrar du på ett ställe slår det igenom överallt.

Detta innebär att du inte behöver vara orolig för att en formel i Excel inte har uppdaterats. Det är Hållbarhetsportalens konton och kontoplan som utgör grunden för att följa upp mål. Så din organisation kan känna sig säker på att ni får mätbara mål som går att följa upp.

 

 

Rapportering

Med hjälp av Hållbarhetsportalen kan du visualisera ditt data i olika grafer, ta fram rapporter utifrån olika nyckeltal. Du kan få rapporter som är väldigt enkla och standardiserade till att ta fram skräddarsydda rapporter utifrån din organisation.