Hållbarhetsportalen tekniskt

Hållbarhetsportalen är ett webbaserat systemstöd, en webbtjänst och ett komplett IT-stöd för din organisations hållbarhetsredovisning. Verktyget levererar massor med kraftfulla funktioner som hjälper er att nå era hållbarhetsmål.

Oavsett hur er organisation ser ut och vilka förutsättningar ni har så kan alla enkelt komma åt och använda Hållbarhetsportalen via Internet, både interna och externa användare. 

För att använda Hållbarhetsportalen som är en webbtjänst och ett IT-stöd krävs bara en uppkoppling mot Internet. Alla användare, både interna och externa, får då tillgång till Hållbarhetsportalen via webbläsaren i datorn.

När man tecknar avtal till Hållbarhetsportalen ingår drift och support. Samt kontinuerlig förvaltning och utveckling mot avgift. Supporten når användare via telefon och mejl. Den kontinuerliga utvecklingen sker i nära dialog med kunder, baserat på önskemål, behov och krav som omformas till IT-systemkrav och lösningar med Frontwalker kompetens.

Tekniskt stödjer IT-systemet de flesta moderna webbläsare, och IT-systemet är en webbaserat systemstöd och systemlösning.

Tekniskt förklarar vi gärna mer i ett nästa möte.