Det kompletta helhetsverktyget

Kvalitetssäkring för alla typer av mätbara data inom hållbarhetsredovisning och klimatuppföljning, oberoende av bransch.

 

Ett flexibelt verktyg kring indata med många varianter för användarna att rapportera in.


Förädlingen är en komplex och unik process som Hållbarhetsportalen hanterar åt er.
Med det inbyggda rapportverktyget tar Hållbarhetsportalen fram anpassade och tydliga rapporter och effektiviserar uppföljning av data på ett enkelt och strukturerat sätt för användaren, Hållbarhetsportalen sparar tid!

 

Processens tre steg

Student 849825 1920
Insamling
Det är enkelt att samla in data till systemet. Insamlingen kan ske på olika sätt, dels genom formulär eller genom att ladda upp data via fil.
Analytics 1841554 1920
Förädling
Hjärtat och hjärnan i systemet är det som sker i bakgrunden. I processens andra steg förädlas den insamlade data genom olika typer av beräkningar.
Paper 3213924 1920
Rapport
Uppföljningen av insamlade data sker genom att titta på och läsa rapporter. Rapporterna är enkla och tydliga och är till hjälp för att följa upp mål.

Tillsammans skapar vi kundvärde


Förädlingen är en komplex och unik process som Hållbarhetsportalen hanterar åt er.
Med det inbyggda rapportverktyget tar Hållbarhetsportalen fram anpassade och tydliga rapporter och effektiviserar uppföljning av data på ett enkelt och strukturerat sätt för användaren, Hållbarhetsportalen sparar tid!

Kontakta oss